Vi anmelder forhandlere ud fra omfattende test og research, men tager også højde for din feedback, og vores affiliate kommision med udbydere. Nogle udbydere er ejet af vores moderselskab.
Lær Mere
vpnMentor blev stiftet i 2014, for at anmelde VPN tjenester og dække privatlivsrelaterede artikler. I dag fortsætter vores team af hundredvis af cybersikkerheds researchere, skribenter og redaktører, med at hjælpe læserne med at kæmpe for deres ret til online frihed, i samarbejde med Kape Technologies PLC, som også ejer følgende produkter: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access og Intego, som kan blive anmeldt på denne hjemmeside. Anmeldelserne udgivet på vpnMentor menes som værende korrekte på udgivelsesdatoen for hver artikel, og skrevet i overensstemmelse med vores strenge gennemgangs standarder, som prioriterer professionelle og ærlige undersøgelser foretaget af anmelderen, og tager højde for de tekniske kapabiliteter og kvaliteter af produktet, sammenholdt med dets kommercielle værdi for brugerne. Rangeringerne og anmeldelserne vi udgiver på siden, kan også tage højde for det fælles ejerskab nævnt ovenfor, og affiliate honorarer vi tjener på køb gennem links på vores hjemmeside. Vi anmelder ikke alle VPN udbydere, og informationen menes at være korrekt ved datoen for hver artkel.

Servicevilkår

Vilkår og betingelser
Velkommen til https://www.vpnmentor.com/!

 

VED AT BRUGE DENNE HJEMMESIDE (“HJEMMESIDE”) ERKLÆRER DU DIG ENIG I OG BEKRÆFTER, AT DU HAR LÆST OG ACCEPTERER DISSE BRUGERVILKÅR. SÅFREMT DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE ANVENDE DENNE SIDE. VED FORTSAT AT ANVENDE DENNE HJEMMESIDE, ERKLÆRER DU DIG ENIG I OG ACCEPTER, AT DU ER BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. DISSE BRUGERBETINGELSER REGULERER DIN ANVENDELSE AF SIDEN, ALT INDHOLD (HERUNDER TEKST, DATA, INFORMATION, GRAFIK ELLER FOTOGRAFER), SOM WEBSELENESE LTD ("VIRKSOMHEDEN") GØR TILGÆNGELIGT GENNEM HJEMMESIDEN (SAMLET SET BETEGNET "MATERIALER"). DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ER UDARBEJDET PÅ ENGELSK OG ER SIDENHEN BLEVET OVERSAT TIL DANSK FOR DIN REFERENCE. I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE ELLER DISKREPANS MED DEN ENGELSKE VERSION, HAR DEN ENGELSKE VERSION FORRANG.

 

Din anvendelse af Hjemmesiden udgør en juridisk aftale mellem dig og VIRKSOMHEDEN og er underlagt betingelserne i denne aftale som anført i disse vilkår og betingelser. Du anerkender og accepterer, at VIRKSOMHEDEN til hver en tid kan ændre, suspendere eller fjerne (permanent eller midlertidigt) Hjemmesidens tilgængelighed for dig eller til brugere generelt, efter SELSKABETS eget skøn og uden forudgående varsel til dig. Du accepterer, at SELSKABET ikke hæfter over for dig eller nogen tredjepart i tilfælde af en sådan ændring, suspension eller fjernelse af Hjemmesiden. Sådanne modifikationer eller ændringer træder i kraft, så snart de offentliggøres på Hjemmesiden. Derfor anbefaler vi, at du regelmæssigt besøger disse vilkår og betingelser.

 

Indholdet på og/eller udtalelser, der udtrykkes på Hjemmesiden og i eventuelle tilhørende kommentarer, reflekterer de personlige opfattelser af de originale forfattere, og altså ikke af VIRKSOMHEDEN. Indholdet leveres kun til informationsformål og er ikke ment som en godkendelse eller repræsentation af VIRKSOMHEDEN eller nogen anden part. Du forstår og anerkender, at al information (herunder datafiler, skrevet tekst, computersoftware, musik, lydfiler eller andre lyde, billeder, videoer eller andet visuelt indhold), som du muligvis får adgang til som en del af eller gennem din anvendelse af Hjemmesiden, udelukkende kan tilskrives den person, hvorfra sådant indhold stammer. Du forstår og anerkender, at Hjemmesiden kan være beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, som ejes af VIRKSOMHEDEN eller af andre instanser. Du må ikke ændre, udleje, lease, låne, sælge, distribuere eller skabe afledt indhold baseret på Hjemmesiden, hverken helt eller delvist, medmindre du specifikt har fået tilladelse af VIRKSOMHEDEN eller af rettighedsindehaverne til Hjemmesidens indhold i en separat aftale.

 

Anvendelse af Hjemmesiden

VIRKSOMHEDEN tillader dig udelukkende at bruge Hjemmesiden til dine egne personlige, ikke-kommercielle formål. Anvendelse af Hjemmesiden til ethvert offentligt eller kommercielt formål (herunder, men ikke begrænset til, på en anden hjemmeside eller gennem et coputernetværk) uden udtrykkelig skriftlig aftale med VIRKSOMHEDEN er strengt forbudt. Hvis kopierer noget af Materialet, skal du bevare og forbeholde al ophavsret og andre beskyttelser fra det originale materiale i sådanne kopier. Du må ikke ændre, offentligt fremvise, offentligt demonstrere eller distribuere Materialet. Mellem dig og VIRKSOMHEDEN ejer VIRKSOMHEDEN Hjemmesiden. Hjemmesiden er beskyttet under israelsk og international lovgivning vedrørende ophavsret. Enhver uautoriseret anvendelse af Hjemmesiden kan krænke ophavsret, varemærke og andre love.

 

Du accepterer udelukkende at bruge Hjemmesiden til formål, der er tilladt i henhold til (a) vilkår og betingelser samt (b) enhver gældende lov, regulering eller almindeligt accepteret praksis eller retningslinje i de relevante jurisdiktioner. Du accepterer specifikt ikke at få adgang til (eller forsøge at opnå adgang til) Hjemmesiden på nogen automatiseret måde (herunder ved brug af scripts eller webcrawlere). Du accepterer, at du ikke vil tage del i nogen aktivitet, der forstyrrer hjemmesiden. Medmindre du specifikt har fået tilladelse hertil i en separat aftale med VIRKSOMHEDEN, accepterer du, at du ikke vil reproducere, duplikere, kopiere, sælge, handle eller videresælge Materialerne til noget formål. Du accepterer, at du er eneansvarlig (og at VIRKSOMHEDEN ikke har noget ansvar over for dig eller nogen tredjepart) for enhver overtrædelse af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser og for konsekvenserne (herunder eventuelt tab eller skade, som VIRKSOMHEDEN måtte lide) i forbindelse med en sådan overtrædelse.

 

VIRKSOMHEDEN forbeholder sig retten (men er ikke forpligtet) til at screene, gennemgå, markere, filtrere, ændre, afvise eller fjerne alt eller noget indhold fra Hjemmesiden.

 

Adgang

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​din adgangskode til Hjemmesiden, og du er eneansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under anvendelse af din adgangskode. Du accepterer øjeblikkeligt at underrette VIRKSOMHEDEN om enhver uautoriseret anvendelse af din adgangskode eller ethvert andet sikkerhedsbrud relateret til Hjemmesiden. VIRKSOMHEDEN forbeholder sig retten til at kræve, at du ændrer din adgangskode, såfremt VIRKSOMHEDEN mener, at din kode ikke længere er sikker.

 

Forbudt anvendelse

Du accepterer og er indforstået med ikke at anvende Hjemmesiden (a) på nogen måde, der overtræder nogen gældende lov, regulering, regel, ordre, traktat eller anden retningslinje, (b) til at interfererer med tredjeparters rettigheder, (c) til at foregive nogen person eller enhed eller på anden måde fejlagtigt fremstille tilknytning til en person eller enhed, eller (d) til at forstyrre eller stå i vejen for Hjemmesiden eller servere eller netværk, der er forbundet til Hjemmesiden. Du accepterer endvidere ikke at (1) bruge data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- eller ekstraktionsmetoder i forbindelse med Hjemmesiden, eller (2) forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del af Hjemmesiden eller andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til Hjemmesiden, hvad enten via hacking, adgangskodeudvinding eller på anden vis.

 

Ophør

VIRKSOMHEDEN kan opsige, suspendere eller ændre din registrering hos eller adgang til hele eller dele af Hjemmesiden uden varsel, til enhver tid og af enhver årsag. Du kan til enhver tid afbryde din deltagelse i og adgang til Hjemmesiden. Såfremt du overtræder nogen af ​​disse vilkår og betingelser, ophører din tilladelse til at anvende Hjemmesiden automatisk, og du accepterer øjeblikkeligt at destruere alt downloadet eller udskrevet indhold, der er hentet fra Hjemmesiden (og eventuelle kopier heraf).

 

Ansvarsfraskrivelse

HJEMMESIDEN TILBYDES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG", OG VI ANSVARSFRASKRIVER ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF NOGEN ART, HVAD ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALG, ANVENDELSE TIL SÆRLIGE FORMÅL, KAPITITETSKAB, KVALITETSTILLING , NØJAGTIGHED ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. VI GIVER INGEN GARANTI FOR, AT DE DÆKKEDE SIDER: (A) OPFYLLER DINE KRAV, (B) VIL VÆRE TILGÆNGELIGE PÅ EN UFORSTYRRET, TIDSLIG, SIKKER ELLER FEJLFRI BASIS, ELLER (C) VIL VÆRE NØJAGTIG, PÅLIDELIG, FRI FOR VIRUS ELLER ANDEN SKADELIG KODE, FULDSTÆNDIG, LOVLIG ELLER SIKKER.

 

GRUNDET INTERNETTETS IBOENDE NATUR KAN VI IKKE GARANTERE, AT DATA, UNDER OVERFØRSEL GENNEM INTERNETTET ELLER MENS DE ER GEMT PÅ VORES SYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE ER I VORES VARETÆGT, VIL VÆRE FULDSTÆNDIG SIKRET MOD INDTRÆNGEN FRA ANDRE PARTER, EKSEMPELVIS HACKERE. VIRKSOMHEDEN TAGER IKKE ANSVAR FOR NOGEN FEJL, UDELADELSER, AFBRYDELSER, SLETNING, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER TRANSMISSION, KOMMUNIKATIONSSVIGT, TYVERI ELLER DESTRUKTION ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRINGER AF NOGET BRUGERINDHOLD. VIRKSOMHEDEN ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR PROBLEM ELLER TEKNISK FEJL PÅ TELEFONNETVÆRK ELLER LINJER, ONLINE COMPUTERSYSTEMER, SERVERE ELLER LEVERANDØRER, COMPUTERUDSTYR ELLER SOFTWARE ELLER PROBLEMER MED NOGEN EMAIL GRUNDET TEKNISKE PROBLEMER ELLER TRAFIK PÅ INTERNETTET ELLER PÅ NOGEN AF DE ØVRIGE DÆKKEDE SIDER ELLER EN KOMBINATION HERAF, HERUNDER SKADER PÅ BRUGERE ELLER PERSONLIGE COMPUTERER SOM RESULTAT AF ELLER I SAMMENHÆNG MED DELTAGELSE I NOGEN AKTIVITETER PÅ DE DÆKKEDE SIDER ELLER DOWNLOADING AF MATERIALER. DU ER INDEFORSTÅET MED, AT HVIS DU DOWNLOADER NOGET MATERIALE, GØR DU DET PÅ EGET ANSVAR. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VIRKSOMHEDEN VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR TAB ELLER SKADE, HERUNDER PERSONLIG SKADE ELLER DØD, SOM RESULTAT AF ANVNDELSEN AF DE DÆKKEDE SIDER, NOGET INDHOLD OFFENTLIGGJORT PÅ ELLER GENNEM DE DÆKKEDE SIDER, ELLER HANDLINGER FRA NOGEN BRUGERE AF DE DÆKKEDE SIDER, HVAD ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE.

 

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF INVOLVEREDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE EKSKLUSION GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

 

SØRG VENLIGST FOR AT GENNEMSE ANDRE ANSVARSFRASKRIVELSER RELATERET TIL HJEMMESIDERNE, HERUNDER I FORBINDELSE MED ANMELDELSER, EJERSKAB, SAMARBEJDSPARTNERE MV.

 

Ansvarsbegrænsning

VIRKSOMHEDEN VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES TIL ANSVAR FOR (A) INDIREKTE, SÆRLIGE, KONSEKVENTIELLE, PUNITIVE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER (B) NOGEN FORM FOR SKADER, DER OVERSTIGER ET BELØB PÅ ET TUSIND AMERIKANSKE DOLLARS (USD $1.000,00) (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SOM RESULTAT AF TAB AF INDTÆGTER, TABT FORTJENESTE, TAB PÅ GOODWILL, TAB AF TRAFIK, FORSTYRRELSE AF VIRKSOMHED ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB), SOM RESULTAT AF ELLER I FORBINDELSE MED HJEMMESIDEN (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN), HVAD ENTEN SÅDANNE SKADER ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, TVIST, STATUTE ELLER ANDEN JURIDISK TEORI OG SELVOM EN VIRKSOMHED ELLER ANDEN PART BLEVET RÅDGIVET OM (ELLER BURDE HAVE KENDT TIL) MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE.

 

Brugerbidrag

Visse sektioner af Hjemmesiden kan give dig mulighed for at indsende feedback, beskeder eller andet materiale (betegnes herefter "Brugerbidrag"). VIRKSOMHEDEN kan, men er ikke forpligtet til, at screene Brugerbidrag eller overvåge nogen sektion på Hjemmesiden, hvorigennem der kan indsendes Brugerbidrag. Du accepterer hermed, at du er eneansvarlig for alle dine Brugerbidrag. VIRKSOMHEDEN er ikke forpligtet til at hoste, fremvise eller distribuere Brugerbidrag på eller via Hjemmesiden og kan til enhver tid fjerne eller afvise Brugerbidrag af en eller anden grund. VIRKSOMHEDEN er ikke ansvarlig for tab, tyveri eller skade af nogen art forbundet til noget Brugerbidrag. VIRKSOMHEDEN ønsker ikke at modtage nogen Brugerbidrag af fortrolig karakter. Du forstår og accepterer, at ethvert Brugerbidrag vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-ejendomsretligt, og at VIRKSOMHEDEN vil være fri til at videregive dit Brugerbidrag til enhver tredjepart, uden nogen forpligtelse over for modtageren. Ved at indsende nogen form for Brugerbidrag, erklærer og garanterer du, at:

(i) du er af myndig alder og har tilstrækkelige rettigheder til alle Brugerbidrag, der indsendes, uploades, postes eller på anden måde stilles til rådighed af dig i forbindelse med dine rettigheder, der er påtænkt i disse vilkår og betingelser, (ii) til dit kendskab overtræder dine Brugerbidrag ikke nogen love eller forskrifter, og (iii) til dit kendskab krænker dine Brugerbidrag ikke nogen tredjepartsrettigheder, herunder ophavsret, patent, varemærker, designrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejendomsrettigheder af nogen art.

 

Privatliv

Vi er forpligtet til at beskytte vores brugeres privatliv, og derfor håndterer og gemmer vi udelukkende brugerdata med det formål at levere og muliggøre tjenester. For mere information om vores datapraksis, se vores fortrolighedspolitik på https://www.vpnmentor.com/privacy-policy/

 

Links til tredjepartshjemmesider

Visse links på Hjemmesiden kan linke til tredjepartshjemmesider. Sådanne links leveres udelukkende som en tjeneste til dig. Hvis du bruger disse links, forlader du Hjemmesiden. VIRKSOMHEDEN er ikke forpligtet til at gennemgå sådanne tredjepartshjemmesider, kontrollerer ikke sådanne tredjepartshjemmesider og er ikke ansvarlig for sådanne tredjepartshjemmesider eller deres indhold (herunder produkter, tjenester eller indhold, tilgængeligt herigennem). VIRKSOMHEDEN godkender eller repræsenterer således på ingen måde sådanne tredjepartshjemmesider, oplysninger, software, produkter, tjenester eller materialer herpå, eller nogen resultater, der kan opnås ved at bruge dem. Hvis du beslutter dig for tilgå til nogen af ​​de tredjepartshjemmesider, der er linket til fra VIRKSOMHEDENS netværk, gør du det helt på egen risiko.

 

Procedure ved påstand om overtrædelse af ejendomsret

VIRKSOMHEDEN respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. I overensstemmelse hermed har VIRKSOMHEDEN en politik om at fjerne Brugerbidrag, der overtræder ophavsretsloven, suspendere adgangen til Hjemmesiden (eller dele heraf) for enhver bruger, der bruger Hjemmesiden i strid med ophavsretsloven, og/eller under passende omstændigheder at slette kontoen for enhver bruger, der anvender Hjemmesiden i strid med ophavsretsloven. I overensstemmelse med gældende lovgivning har VIRKSOMHEDEN implementeret procedurer for at modtage skriftlig rapportering om påstået overtrædelse af ophavsretten og for behandling af sådanne påstande i overensstemmelse med denne lov. Hvis du mener, at din ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret krænkes af Hjemmesiden, bedes du give skriftlig meddelelse til følgende adresse for meddelelse om påstand om krænkelse:

Din skriftlige meddelelse skal:
(a) indeholde din fysiske eller elektroniske signatur
(b) identificere det ophavsretligt beskyttede værk eller anden intellektuel ejendom, der påstås at være krænket
(c) identificere det angiveligt krænkende materiale på en tilstrækkeligt præcis måde til, at VIRKSOMHEDEN kan lokalisere dette materiale
(d) indeholde tilstrækkelige kontaktoplysninger til at VIRKSOMHEDEN kan kontakte dig (herunder postadresse, telefonnummer og e-mailadresse)
(e) indeholde en erklæring om, at du er af den overbevisning, at anvendelse af det ophavsretligt beskyttede materiale eller anden intellektuel ejendom ikke er godkendt af ejeren, ejerens agent eller lovgivningen
(f) indeholde en erklæring om, at oplysningerne i den skriftlige meddelelse er korrekte
(g) indeholde en erklæring om, at du er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendom.

 

Elektronisk kommunikation

Når du besøger Hjemmesiden eller sender e-mails til VIRKSOMHEDEN, kommunikerer du elektronisk med VIRKSOMHEDEN. VIRKSOMHEDEN kan besvare dig via e-mail eller ved at sende meddelelser gennem Hjemmesiden. Du accepterer, at alle sådanne meddelelser, videregivelser og anden kommunikation, som VIRKSOMHEDEN giver dig elektronisk, opfylder ethvert lovkrav om, at sådanne meddelelser skal være skriftlige.

 

Generelt

Disse vilkår og betingelser udgør hele, eksklusive og endelige erklæringer om aftalen mellem dig og VIRKSOMHEDEN med hensyn til emnet brugsbetingelser og erstatter eventuelle tidligere aftaler eller forhandlinger mellem dig og VIRKSOMHEDEN med hensyn til sådanne emner.

 

Disse brugsbetingelser er underlagt Israels love uden hensyn til lovkonfliktprincipper, og parterne underkastes hermed uigenkaldeligt den eksklusive jurisdiktion for Tel Avivs domstole.

 

Disse vilkår og betingelser samt eventuelle rettigheder og licenser, der er givet herunder, kan ikke overføres eller tildeles af dig, men kan tildeles af VIRKSOMHEDEN uden begrænsninger.